Najbolji savjeti u vezi kompjutera

Dobrodošli na Kompjuteri.ba

Saznajte mnoštvo korisnih informacija o kompjuterima čitajući naše članke koje su pisali specijalizovani autori.

Svijet kompjutera

Kompjuteri kroz istoriju

  Svakodnevno korišćenje kompjutera mnogima je olakšalo život. Kompjuteri su danas našli upotrebu u skoro svakoj oblasti života. Pod pojmom “kompjuter” podrazumijeva se svaki uređaj koji je pomogao ljudima oko različitih proračuna i kalkulacija. Prema tome, prvi kompjuter je bio abakus koji je korišćen da se izračunaju najprostije matematičke operacije. Svikompjuteri rade na način da im se unesu određene informacije, koje se procesuiraju i shodno njihovoj svrsi dobijaju se rezultati. Pa tako i na abakusu, pomjeranjem kuglica se mijenja njihov položaj, a prebrojavanjem se dobiju rezultati. Današnji kompjuteri to rade elektronički, pa su…
Saznaj više o “Kompjuteri kroz istoriju”

Kompjuteri © Sva prava zadržana.