Nakon odabira domene morate ju registrirati

Svi koji razmišljaju o predstavljanje svoje tvrtke i postavljanju nekih osobnih stranica na Internet, moraju se odlučiti o nazivu domene te o tome hoće li koristiti neku globalnu domenu ili nacionalnu. Globalne domene mogu imati razne nastavke, od onog najpopularnijeg nastavka “com” pa do mnogih drugih. Nacionalne domene vezane su za određenu državu pa se sastoje od kratice te države. Tako je primjerice oznake hrvatske nacionalne domene “hr”, oznaka slovenske nacionalne domene “si”, itd. A kad ste se odlučili za naziv i vrstu domene, morate još izvršiti registraciju.

Preduvjet za registraciju domene

Prije nego krenete sa samim početkom registracija domena, postoji jedan preduvjet koji mora biti zadovoljen. Naime, naziv domene i vrsta domene moraju biti slobodni. Ne mogu postajati dvije potpuno identične domene, zato je potrebna provjera domene. Svaka naziv i vrsta domene su unikatni. To znači da, ako je netko prije vas registrirao određenu domenu, vi je nećete moći registrirati. No, uvijek postoji mogućnost da odaberete isti naziv domene, ali drugu ekstenziju, odnosno drugu vrstu domene. Na primjer, ako ste poželjeli registrirati domenu mojatvrtka.com i ta je domena zauzeta, možete registrirati domenu mojatvrtka.net, ukoliko je ona slobodna.

Postupak registracije domena

Registracija domena je relativno brzi i jednostavan postupak. Odlična je činjenica da ga možete napraviti iz svog doma, putem Interneta. Prije svega, potrebno je izabrati neku tvrtku koja vrši usluge registracija domena. U Hrvatskoj postoji nekoliko takvih tvrtki, a postoji i jako mnogo inozemnih tvrtki koje vrše te usluge. Bez obzira hoćete li se odlučiti za usluge neke domaće tvrtke ili inozemne, krajnji ishod će biti isti.

Prvi korak je upis željene domene nakon kojeg će vam sustav javiti je li željena domena slobodna, te ukoliko nije, dat će vam moguće prijedloge istog naziva domene, ali druge ekstenzije. Nakon odabira nekog od tih prijedloga ili odabira svoje željene domene, proces registracija domena se nastavlja unosom vaših osobnih podataka. Nakon toga, slijedi i unos podataka za plaćanje. Neke tvrtke tako nude plaćanje putem kreditnih kartica, platnih procesora, putem banka i slično. Isto tako, u procesu registracije, imat ćete mogućnost i odabira perioda na koji želite registrirati domenu. Uglavnom je riječ o jednoj godini, ali možete odmah ugovoriti i korištenje domene na duži period. Nakon što sve obavite i izvršite plaćanje, domena je u vašem vlasništvu na odabrano vrijeme.

Izrada web trgovina. Ponudite svoje proizvode svijetu putem web trgovina koje su jednostavne za uređivanje i unošenje vaših artikala. Čitajte više …