Sigurnije web-stranice uz SSL certifikat

Pitati li prosječnog korisnika koji posjećuje neku web-stranicu što mu je na njoj bitno, vjerojatno će odgovoriti da je to sadržaj. Ako je riječ o nekoj web trgovini, onda će mu vjerojatno osim samog asortimana biti vrlo bitna i sigurnost, odnosno mora se osjećati sigurno pri davanju vlastitih osobnih podataka. Jedan od načina za postizanje sigurnosti je SSL certifikat koji se može postaviti na određenu web-stranicu.

Continue reading