Nakon odabira domene morate ju registrirati

Svi koji razmišljaju o predstavljanje svoje tvrtke i postavljanju nekih osobnih stranica na Internet, moraju se odlučiti o nazivu domene te o tome hoće li koristiti neku globalnu domenu ili nacionalnu. Globalne domene mogu imati razne nastavke, od onog najpopularnijeg nastavka “com” pa do mnogih drugih. Nacionalne domene vezane su za određenu državu pa se sastoje od kratice te države. Tako je primjerice oznake hrvatske nacionalne domene “hr”, oznaka slovenske nacionalne domene “si”, itd. A kad ste se odlučili za naziv i vrstu domene, morate još izvršiti registraciju.

Continue reading

Kompjuteri kroz istoriju

Pocetak

 

Svakodnevno korišćenje kompjutera mnogima je olakšalo život. Kompjuteri su danas našli upotrebu u skoro svakoj oblasti života.

Pod pojmom “kompjuter” podrazumijeva se svaki uređaj koji je pomogao ljudima oko različitih proračuna i kalkulacija. Prema tome, prvi kompjuter je bio abakus koji je korišćen da se izračunaju najprostije matematičke operacije. Svikompjuteri rade na način da im se unesu određene informacije, koje se procesuiraju i shodno njihovoj svrsi dobijaju se rezultati. Pa tako i na abakusu, pomjeranjem kuglica se mijenja njihov položaj, a prebrojavanjem se dobiju rezultati.

Današnji kompjuteri to rade elektronički, pa su u mogućnosti da obrade više operacija za kratko vrijeme. Sve informacije na kompjuteru su ustvari binarni kod, a binarni kod je kombinacija jedinica i nula koji daju tekst, sliku i zvuk.

Continue reading