Nakon odabira domene morate ju registrirati

Svi koji razmišljaju o predstavljanje svoje tvrtke i postavljanju nekih osobnih stranica na Internet, moraju se odlučiti o nazivu domene te o tome hoće li koristiti neku globalnu domenu ili nacionalnu. Globalne domene mogu imati razne nastavke, od onog najpopularnijeg nastavka “com” pa do mnogih drugih. Nacionalne domene vezane su za određenu državu pa se sastoje od kratice te države. Tako je primjerice oznake hrvatske nacionalne domene “hr”, oznaka slovenske nacionalne domene “si”, itd. A kad ste se odlučili za naziv i vrstu domene, morate još izvršiti registraciju.

Continue reading