Kompjuteri kroz istoriju

Svakodnevno korišćenje kompjutera mnogima je olakšalo život. Kompjuteri su danas našli upotrebu u skoro svakoj oblasti života.

Pod pojmom “kompjuter” podrazumijeva se svaki uređaj koji je pomogao ljudima oko različitih proračuna i kalkulacija. Prema tome, prvi kompjuter je bio abakus koji je korišćen da se izračunaju najprostije matematičke operacije. Svi kompjuteri rade na način da im se unesu određene informacije, koje se procesuiraju i shodno njihovoj svrsi dobijaju se rezultati. Pa tako i na abakusu, pomjeranjem kuglica se mijenja njihov položaj, a prebrojavanjem se dobiju rezultati.

Današnji kompjuteri to rade elektronički, pa su u mogućnosti da obrade više operacija za kratko vrijeme. Sve informacije na kompjuteru su ustvari binarni kod, a binarni kod je kombinacija jedinica i nula koji daju tekst, sliku i zvuk.

Continue reading